Technology

НКРЗІ запропонувала операторам телекомунікацій шляхи впровадження нових радіотехнологій у смугах радіочастот нижче 1 ГГц

Оприлюднено

Після успішного проведення у І кварталі 2018 року тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у діапазонах 2600 МГц та 1800 МГц НКРЗІ продовжила вивчення ситуації щодо впровадження нових радіотехнологій в інших діапазонах.

Після успішного проведення у І кварталі 2018 року тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у діапазонах 2600 МГц та 1800 МГц НКРЗІ продовжила вивчення ситуації щодо впровадження нових радіотехнологій в інших діапазонах.

Так, по-перше, на відміну від діапазону 1800 МГц, радіочастотного ресурсу, придатного для впровадження нових радіотехнологій в діапазоні 900 МГц, майже у 5 разів менше, і він одночасно використовується як загальними користувачами, так і спеціальними, що пов’язано із суттєвими територіальними обмеженнями для надання послуг абонентам мобільного зв’язку. Крім того, цей ресурс проліцензовано операторам на 3-11 років.

По-друге, однією з перешкод на шляху впровадження нових радіотехнологій у діапазонах нижче 1 ГГц є значна фрагментація спектру та наявна концентрація радіочастотного ресурсу у одного оператора телекомунікацій. Також встановлено, що проведення дефрагментації спектру не надасть можливості впроваджувати нові радіотехнології усім операторам з огляду на обмеженість наявного у них у користуванні радіочастотного ресурсу.

По-третє, у відповідному діапазоні залишаються проблемними питання міжнародної координації радіочастотного ресурсу, що використовується в Україні технологією CDMA.

По-четверте, законодавство України не передбачає повноважень НКРЗІ на прийняття обов’язкових регуляторних рішень, спрямованих на вирішення ситуації, що склалася.

Протягом 2018-2019 років за участю операторів телекомунікацій, Української асоціації операторів зв’язку «Телас» та державних органів у НКРЗІ проводилась робота з пошуку варіантів добровільного обміну каналами користувачами радіочастотного ресурсу, однак домовленостей між операторами телекомунікацій досягнуто не було.

Враховуючи вищевказане, НКРЗІ на своєму засіданні 02 липня 2019 року рекомендувала у місячний строк користувачам радіочастотного ресурсу України, які відповідно до закону здійснюють операторську діяльність у певній смузі радіочастот нижче 1 ГГц, звернутися до НКРЗІ із заявою щодо дострокового впровадження нової радіотехнології у цій смузі згідно зі статтею 40 України «Про радіочастотний ресурс України» (далі – Закон) та Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України.

Водночас, ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» рекомендовано одночасно із вказаною заявою подати заяви про зменшення відповідних смуг радіочастот з огляду на:

  • засади державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України та основні принципи користування радіочастотним ресурсом України, визначені статтями 13 та 30 Закону;
  • кількість абонентів кожного оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, задіяний цими операторами номерний ресурс, а також відсоткове співвідношення радіочастотного ресурсу у діапазоні 900 МГц, яким користуються оператори телекомунікацій у країнах Європи, проблеми міжнародної координації.

При цьому, з метою забезпечення передбачуваності державного регулювання відповідним рішенням взято до відома, що:

1) відповідно до частини одинадцятої статті 40 Закону порядок плати за отримання та видачу ліцензії при достроковому впровадженні нових радіотехнологій збігається із відповідним порядком для видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Розміри плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200

2) рішення НКРЗІ про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та рішення НКРЗІ про зменшення смуг радіочастот доцільно вводити в дію одночасно із:

  • затвердженням відповідних змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до частини четвертої статті 40 Закону;
  • прийняттям Урядом рішення про підтримку пропозиції НКРЗІ щодо застосування при достроковому впровадженні нової радіотехнології згаданих Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України з включенням до особливих умов користування смугами радіочастот відповідних ліцензій зобов’язань щодо забезпечення протягом 12 місяців з дати видачі (початку дії) нової ліцензії дотримання показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку із використанням радіотехнологій третього/четвертого поколінь на території кожного населеного пункту України, а також регіональних, національних і міжнародних автомобільних дорогах регіону, передбачених у новій ліцензії (крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, на яких визначені обмеження для експлуатації РЕЗ).

Виконання операторами телекомунікацій запропонованих НКРЗІ рекомендацій та прийняття державними органами згаданих у цих рекомендаціях актів надасть можливість усім громадянам України, незалежно від свого місцезнаходження, користуватися усіма цифровими можливостями за допомогою отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку третього/четвертого поколінь, у тому числі у сільській та гірській місцевості, а також на автомобільних дорогах. Вказане надасть нових переваг населенню цих регіонів (шкільна освіта, отримання сучасних послуг з медичного обслуговування, здійснення електронної комерції тощо) та дозволить перенести переваги міста у село.

Інформація взята з ресурсу : https://nkrzi.gov.ua